Polowe próby dzielności w Kalitniku

Stacji terenowa Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku