Próba dzielności – Rumian

Próba dzielności - Rumian

W dniu 7 maja 2019 r. przeprowadzona została wierzchowa próba dzielności dla koników polskich w gospodarstwie rolnym państwa Agnieszki Prochal i Piotra Rydla w miejscowości Rumian, w woj. warmińsko-mazurskim.

Do próby przystąpiło 5 klaczy, wyhodowanych w Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Klacze pochodziły zarówno z hodowli stajennej, jak i rezerwatowej. Wszystkie konie zostały bardzo dobrze przygotowane do próby. Cztery klacze uzyskały ocenę bardzo dobrą i jedna klacz ocenę dobrą. Również miejsce przeprowadzenia próby dystansowej zostało świetnie przygotowane. Gratulujemy właścicielom, pani trener oraz młodym jeźdźcom, którzy wspólnie włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie koników!

Próbę przeprowadzili: Adam Domżała – dyrektor biura Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni, Marta Siemieniuch – ZHKP oraz lek. wet. Kamila Bejnar.

Zdjęcia zostały udostępnione przez Rzecznika Związku rasy bydła Polska Czerwona, pana Dariusza Pudełko.