Koniki polskie - potomkowie Tarpanów

Historia koników polskich jest związana z tarpanem (Equus caballus gmelini Ant.), którego wielu hipologów uważa za dzikiego przodka konia domowego. Do końca XVIII w. tarpany były sporadycznie spotykane na lesistych obszarach wschodniej Polski, Litwy i Prus. W stanie dzikim najdłużej przetrwały w puszczach litewskich, do 1780 r., kiedy je odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów Zamojskich w miejscowości Zwierzyniec k. Biłgoraja. Ponieważ nie przynosiły żadnej korzyści, ok. 1806 r. kazano je wyłapać i rozdano okolicznym chłopom. Kiedy sto lat później podjęto badania, okazało się, że na tym terenie przetrwały prymitywne koniki w dużym stopniu przypominające dawne tarpany…

Konikowe wieści

Wierzchowe próby użytkowości w Stankowicach

W dniu 19.10.2019 Dolnośląski Związek Hodowców Koni przeprowadził wierzchową próbę dzielności dla koników polskich w Stankowicach. W próbie uczestniczyło 9 koników.


Polowe próby użytkowości – Świeszyno

21 września 2019 r. w gospodarstwie Kamili Cieślak w Świeszynie odbyły się wierzchowe próby dzielności, w których uczestniczyło 10 koników. Dodatkowo, dwa młode ogiery otrzymały wpis do księgi stadnej.


Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku Hodowców Koników Polskich 16.11.2019 r.

Zarząd ZHKP zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku, które odbędzie się w dniu 16.11.2019 r. (sobota) o godz. 11:00 w Warszawie, ul. Hoża 66/68, sala 415 (IV piętro) w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 11:30.


Poradnik hodowcy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu z Państwa, zamieszczamy regulamin hodowli koników polskich, regulamin dla hodowców koni, zasady prezentacji koników podczas prób dzielności, wystaw i pokazów oraz zasady uczestniczenia w programie ochrony zasobów genetycznych, czyli wszystkie dokumenty, które ułatwią Państwu prowadzenie hodowli oraz usystematyzują posiadane informacje. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.