Koniki polskie - potomkowie Tarpanów

Historia koników polskich jest związana z tarpanem (Equus caballus gmelini Ant.), którego wielu hipologów uważa za dzikiego przodka konia domowego. Do końca XVIII w. tarpany były sporadycznie spotykane na lesistych obszarach wschodniej Polski, Litwy i Prus. W stanie dzikim najdłużej przetrwały w puszczach litewskich, do 1780 r., kiedy je odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów Zamojskich w miejscowości Zwierzyniec k. Biłgoraja. Ponieważ nie przynosiły żadnej korzyści, ok. 1806 r. kazano je wyłapać i rozdano okolicznym chłopom. Kiedy sto lat później podjęto badania, okazało się, że na tym terenie przetrwały prymitywne koniki w dużym stopniu przypominające dawne tarpany…

Konikowe wieści

Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie – program szczegółowy

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem Weekendu z Konikiem Polskim w Popielnie w dniach 1-2 września 2023 r.


Weekend z Konikiem Polskim

Zapraszamy 1-2 września 2023 r. do Popielna na Weekend z Konikiem Polskim.


XXII Krajowa Wystawa Koników Polskich w Sierakowie

W dniach 24-26 sierpnia 2023 r. odbędzie się XXII Krajowa Wystawa Koników Polskich w Sierakowie, połączona z Jubileuszami: 40-lecia hodowli koników w SO Sieraków i 25-lecia istnienia Związku Hodowców Koników Polskich. 24 sierpnia br. odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze ZHKP, na które gorąco zapraszamy hodowców.


Poradnik hodowcy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu z Państwa, zamieszczamy regulamin hodowli koników polskich, regulamin dla hodowców koni, zasady prezentacji koników podczas prób dzielności, wystaw i pokazów oraz zasady uczestniczenia w programie ochrony zasobów genetycznych, czyli wszystkie dokumenty, które ułatwią Państwu prowadzenie hodowli oraz usystematyzują posiadane informacje. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.