Koniki polskie - potomkowie Tarpanów

Historia koników polskich jest związana z tarpanem (Equus caballus gmelini Ant.), którego wielu hipologów uważa za dzikiego przodka konia domowego. Do końca XVIII w. tarpany były sporadycznie spotykane na lesistych obszarach wschodniej Polski, Litwy i Prus. W stanie dzikim najdłużej przetrwały w puszczach litewskich, do 1780 r., kiedy je odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów Zamojskich w miejscowości Zwierzyniec k. Biłgoraja. Ponieważ nie przynosiły żadnej korzyści, ok. 1806 r. kazano je wyłapać i rozdano okolicznym chłopom. Kiedy sto lat później podjęto badania, okazało się, że na tym terenie przetrwały prymitywne koniki w dużym stopniu przypominające dawne tarpany…

Konikowe wieści

Koniki polskie w potrzebie. Spłonęło siano!

Udostępniamy wpis Roberta Dejtrowskiego z woj. mazowieckiego, któremu w październiku spłonęło całe siano, przeznaczone dla stada koników. W imieniu p. Dejtrowskich, prosimy o pomoc oraz dziękujemy za dotychczas okazane wsparcie.


16.11.2019 r. – Walne zebranie sprawozdawcze członków Związku Hodowców Koników Polskich

W dniu 16.11.2019 r. w Warszawie odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków Związku Hodowców Koników Polskich. Zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zachęcamy do zapoznania się z protokołem zebrania. Pozostaje mieć nadzieję, że do naszego grona będą dołączać się kolejni hodowcy, którzy chcieliby współdecydować w istotnych dla rasy kwestiach.


Przegląd hodowlany koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym

W dniu 25.10.2019 r. w Roztoczańskim Parku Narodowym odbył się przegląd hodowlany koników polskich.


Poradnik hodowcy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu z Państwa, zamieszczamy regulamin hodowli koników polskich, regulamin dla hodowców koni, zasady prezentacji koników podczas prób dzielności, wystaw i pokazów oraz zasady uczestniczenia w programie ochrony zasobów genetycznych, czyli wszystkie dokumenty, które ułatwią Państwu prowadzenie hodowli oraz usystematyzują posiadane informacje. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.