Koniki polskie - potomkowie Tarpanów

Historia koników polskich jest związana z tarpanem (Equus caballus gmelini Ant.), którego wielu hipologów uważa za dzikiego przodka konia domowego. Do końca XVIII w. tarpany były sporadycznie spotykane na lesistych obszarach wschodniej Polski, Litwy i Prus. W stanie dzikim najdłużej przetrwały w puszczach litewskich, do 1780 r., kiedy je odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów Zamojskich w miejscowości Zwierzyniec k. Biłgoraja. Ponieważ nie przynosiły żadnej korzyści, ok. 1806 r. kazano je wyłapać i rozdano okolicznym chłopom. Kiedy sto lat później podjęto badania, okazało się, że na tym terenie przetrwały prymitywne koniki w dużym stopniu przypominające dawne tarpany…

Konikowe wieści

Szkolenie zaprzęgowe z Romanem Kuszem w Popielnie 17-18 kwietnia 2023 r.

W dniach 17-18 kwietnia 2023 r. odbędzie się szkolenie zaprzęgowe z p. Romanem Kuszem dla hodowców koników polskich zrzeszonych w ZHKP.


Zebranie Zarządu ZHKP i Komisji Księgi Stadnej

Zebranie Zarządu ZHKP i Komisji Księgi Stadnej odbyło się 9 marca br. w Warszawie. Podczas spotkania zatwierdzony został regulamin przeprowadzania polowych prób użytkowości dla koników polskich, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania.


Boże Narodzenie 2022 r.

Związek Hodowców Koników Polskich składa życzenia bożonarodzeniowe Hodowcom i Sympatykom koników polskich.


Poradnik hodowcy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu z Państwa, zamieszczamy regulamin hodowli koników polskich, regulamin dla hodowców koni, zasady prezentacji koników podczas prób dzielności, wystaw i pokazów oraz zasady uczestniczenia w programie ochrony zasobów genetycznych, czyli wszystkie dokumenty, które ułatwią Państwu prowadzenie hodowli oraz usystematyzują posiadane informacje. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.