Koniki polskie - potomkowie Tarpanów

Historia koników polskich jest związana z tarpanem (Equus caballus gmelini Ant.), którego wielu hipologów uważa za dzikiego przodka konia domowego. Do końca XVIII w. tarpany były sporadycznie spotykane na lesistych obszarach wschodniej Polski, Litwy i Prus. W stanie dzikim najdłużej przetrwały w puszczach litewskich, do 1780 r., kiedy je odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów Zamojskich w miejscowości Zwierzyniec k. Biłgoraja. Ponieważ nie przynosiły żadnej korzyści, ok. 1806 r. kazano je wyłapać i rozdano okolicznym chłopom. Kiedy sto lat później podjęto badania, okazało się, że na tym terenie przetrwały prymitywne koniki w dużym stopniu przypominające dawne tarpany…

Konikowe wieści

Wyniki polowych prób użytkowości w 2023 r.

W 2023 r. do polowych wierzchowych i zaprzęgowych prób użytkowości przystąpiły 224 koniki, w tym 198 koni zaliczyło próbę na minimum 21 punktów, natomiast 26 koni nie uzyskało minimalnej liczby punktów lub zostało zdyskwalifikowane.


Planowane zebranie zarządu ZHKP i komisji Księgi Stadnej

W dniu 6 grudnia w Warszawie odbędzie się zebranie zarządu ZHKP i komisji Księgi Stadnej Kn.


Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie – program szczegółowy

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem Weekendu z Konikiem Polskim w Popielnie w dniach 1-2 września 2023 r.


Poradnik hodowcy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu z Państwa, zamieszczamy regulamin hodowli koników polskich, regulamin dla hodowców koni, zasady prezentacji koników podczas prób dzielności, wystaw i pokazów oraz zasady uczestniczenia w programie ochrony zasobów genetycznych, czyli wszystkie dokumenty, które ułatwią Państwu prowadzenie hodowli oraz usystematyzują posiadane informacje. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.