Koniki polskie - potomkowie Tarpanów

Historia koników polskich jest związana z tarpanem (Equus caballus gmelini Ant.), którego wielu hipologów uważa za dzikiego przodka konia domowego. Do końca XVIII w. tarpany były sporadycznie spotykane na lesistych obszarach wschodniej Polski, Litwy i Prus. W stanie dzikim najdłużej przetrwały w puszczach litewskich, do 1780 r., kiedy je odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów Zamojskich w miejscowości Zwierzyniec k. Biłgoraja. Ponieważ nie przynosiły żadnej korzyści, ok. 1806 r. kazano je wyłapać i rozdano okolicznym chłopom. Kiedy sto lat później podjęto badania, okazało się, że na tym terenie przetrwały prymitywne koniki w dużym stopniu przypominające dawne tarpany…

Konikowe wieści

Konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zarząd ZHKP zajął stanowisko w ramach konsultacji prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.


Zebranie zarządu Związku Hodowców Koników Polskich w Warszawie

W dniu 14 października 2021 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, odbyło się pierwsze, w nowej kadencji, zebranie zarządu ZHKP.


Weekend z konikiem polskim w Popielnie

W dniach 3-4 września 2021 r. w Popielnie odbyła się impreza hodowlana „Weekend z konikiem polskim”. W tym roku „Weekend”  miał nieco zmienioną formułę, ponieważ zamiast przeglądu hodowlanego stada podstawowego z hodowli stajennej odbyło się premiowanie źrebiąt. 3 września br. przeprowadzona została wierzchowa i zaprzęgowa próba użytkowości, następnie wpis młodych ogierów i klaczy do ksiąg stadnych. Dodatkowo, 4 września spotkaliśmy się podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.


Poradnik hodowcy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu z Państwa, zamieszczamy regulamin hodowli koników polskich, regulamin dla hodowców koni, zasady prezentacji koników podczas prób dzielności, wystaw i pokazów oraz zasady uczestniczenia w programie ochrony zasobów genetycznych, czyli wszystkie dokumenty, które ułatwią Państwu prowadzenie hodowli oraz usystematyzują posiadane informacje. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.