Koniki polskie - potomkowie Tarpanów

Historia koników polskich jest związana z tarpanem (Equus caballus gmelini Ant.), którego wielu hipologów uważa za dzikiego przodka konia domowego. Do końca XVIII w. tarpany były sporadycznie spotykane na lesistych obszarach wschodniej Polski, Litwy i Prus. W stanie dzikim najdłużej przetrwały w puszczach litewskich, do 1780 r., kiedy je odłowiono i przekazano do zwierzyńca hrabiów Zamojskich w miejscowości Zwierzyniec k. Biłgoraja. Ponieważ nie przynosiły żadnej korzyści, ok. 1806 r. kazano je wyłapać i rozdano okolicznym chłopom. Kiedy sto lat później podjęto badania, okazało się, że na tym terenie przetrwały prymitywne koniki w dużym stopniu przypominające dawne tarpany…

Konikowe wieści

Boże Narodzenie 2022 r.

Związek Hodowców Koników Polskich składa życzenia bożonarodzeniowe Hodowcom i Sympatykom koników polskich.


Wizyta w rezerwacie przyrody „Beka”

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z nadmorskiego rezerwatu przyrody „Beka”, w którym koniki polskie dbają o siedliska lęgowe dla ptaków siewkowych.


Podpisano umowę pomiędzy Instytutem Zootechniki-PIB a ZHKP

Zarząd ZHKP informuje, że 15.12.2022 r. została podpisana kolejna umowa pomiędzy Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym a Związkiem Hodowców Koników Polskich na wykonanie kolejnej części aplikacji do oceny i monitoringu wartości użytkowej koników polskich.


Poradnik hodowcy

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu z Państwa, zamieszczamy regulamin hodowli koników polskich, regulamin dla hodowców koni, zasady prezentacji koników podczas prób dzielności, wystaw i pokazów oraz zasady uczestniczenia w programie ochrony zasobów genetycznych, czyli wszystkie dokumenty, które ułatwią Państwu prowadzenie hodowli oraz usystematyzują posiadane informacje. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.