Zebranie Zarządu ZHKP i Komisji Księgi Stadnej

W dniu 20 marca 2024 r. odbyło się zebranie Związku Hodowców Koników Polskich i Komisji Księgi Stadnej koni rasy konik polski. Z uwagi na zapowiadane na 20.03. br. protesty rolników zdecydowaliśmy się na spotkanie w formie on-line. W zebraniu udział wzięli, ZHKP: Jan Słomiany, Marta Siemieniuch, Grzegorz Chyłek, Wojciech Ganowicz, Roman Kalski, Zbigniew Jaworski; KKS: Jan Słomiany, Wojciech Ganowicz, Zbigniew Jaworski, Tadeusz Jezierski, Patrycja Wojciechowska, Marek Żuławski.

Najważniejszymi punktami zebrania było omówienie imprez hodowlano-jeździeckich, które odbyły się w 2023 r., przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za 2023 r. przez Komisję Rewizyjną, zaplanowanie wydatków związanych z organizacją wydarzeń hodowlano-jeździeckich na bieżący rok, omówienie i zatwierdzenie harmonogramu polowych prób użytkowości oraz pozostałych wydarzeń związanych z promocją koników polskich. W sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Komisja Rewizyjna podkreśla, że wynik finansowy ZHKP jest dodatni. Przychody Związku w 2023 r. wyniosły 46 150 zł, natomiast koszty ogółem 34 252,46 zł. W porównaniu do 2022 r. nieznacznie wzrosły przychody z tytułu składek członkowskich (3150 zł), które opłaciło 27 osób/podmiotów. Pozostałe przychody, podobnie jak w roku poprzednim były wysokie, dzięki środkom pozyskanym ze współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Zootechniki – PIB w Balicach. Poniesione w 2023 r. koszty działalności statutowo-organizacyjnej w wysokości 23 330,56 zł obejmowały przede wszystkim koszty organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków ZHKP połączonego z jubileuszem 25-lecia ZHKP oraz koszty organizacji głównych imprez konikowych (Tarpaniada, WKKP, próby użytkowości). Do grona członków ZHKP oficjalnie dołączyły kolejne trzy osoby: Marta i Michał Marzęta oraz Dominika Suska-Musiał.

Osobom zainteresowanym organizacją polowych prób użytkowości przypominamy o konieczności zgłoszenia tego faktu do Komisji Księgi Stadnej (drogą mailową: ksiegi@pzhk.pl) w celu uzyskania akceptacji terminu i wytypowania przedstawiciela KKS, który będzie obecny podczas próby. Minimalna liczba koni zgłaszanych do próby musi wynosić 5 szt., niemniej jednak, z uwagi na znaczny czas skrócenia próby, zachęcamy hodowców aby organizowali próby dla większej ilości koni, ale w dobrze przygotowanych do tego celu miejscach oraz w terminach od 15 marca do 15 października. Podyktowane jest to potrzebą stworzenia podobnych warunków podczas zdawania próby dla wszystkich koni.

Harmonogram polowych prób dzielności zaproponowany przez organizatorów i zatwierdzony przez Komisję Księgi Stadnej znajduje się w zakładce Kalendarz imprez.

Jednocześnie przypominamy, że 30-31 sierpnia 2024 r. odbędzie się Krajowa Wystawa Koników Polskich – Tarpaniada połączona z jubileuszem 195-lecia istnienia SO Sieraków. Hodowcy prywatni, będący członkami ZHKP i opłacający składkę członkowską, którzy przyjadą z końmi na wystawę otrzymają zwrot kosztów przejazdu zgodnie z obowiązującą stawką, po rozliczeniu delegacji. Informacji w tej sprawie udziela Marta Siemieniuch (marta.siemieniuch@gmail.com).

Związek przygotował listę wieloletnich hodowców koników polskich, którzy powinni być wyróżnienie srebrną bądź złotą odznaką Polskiego Związku Hodowców Koni. Kandydatury tych osób rozpatrzy w dniu 23 kwietnia br. Kapituła Odznaczeń PZHK.

Zachęcamy Hodowców i Miłośników koników polskich do uczestnictwa w imprezach hodowlano-jeździeckich organizowanych w 2024 r., jak również do kontaktu z nami w sprawach bieżących (ksiegi@pzhk.pl i marta.siemieniuch@gmail.com).