O nas

Związek Hodowców Koników Polskich został powołany 17.10.2008 r. podczas Walnego Zebrania Sekcji Hodowców Koników Polskich, podczas którego podjęto decyzję o rozwiązaniu Sekcji HKP. Sekcja Hodowców Koników Polskich przy PZHK została utworzona w 1998 r., a inicjatorami jej utworzenia był prof. Zbigniew Jaworski wraz z prof. Tadeuszem Jezierskim i inspektorem Stanisławem Łukomskim.

Od 1998 r., nieprzerwanie przez 19 lat, prof. Jaworski był osobą odpowiedzialną za rozwój Sekcji, przekształconej po 10 latach w niezależny Związek Hodowców Koników Polskich. Następnie prof. Jaworski kierował ZHKP przez dwie kadencje.

ZHKP jest Związkiem Rasowym, zarejestrowanym 03.02.2009 r. w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, jako Rolnicze Zrzeszenie Branżowe. Walne Zebranie ZHKP, które wyłoniło obecnie działający zarząd, odbyło się 25.08.2017 r. w Stadzie Ogierów w Sierakowie. Prezesem ZHKP, wybranym na kadencję 2017-2021, został p. Jan Słomiany, kierujący hodowlą koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu od 1985 r.

Zarząd ZHKP w kadencji 2017-2021 ukonstytuował się następująco: Zbigniew Jaworski (v-ce prezes), Marta Siemieniuch (sekretarz) – Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN Popielno, Anna Niedbalska (skarbnik) – hodowca prywatny, członkami zarządu zostali: Wojciech Ganowicz – SO Sieraków oraz Robert Józefowski i Ireneusz Wasilewski – hodowcy prywatni. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Sławomir Walczuk, natomiast zastępcą Przewodniczącego – Grzegorz Chyłek, a członkiem komisji wybrano Agnieszkę Pyc, reprezentujących prywatnych hodowców.

Dane ZHKP

nr KRS: 0000322796
NIP: 701-01-85-708
Regon: 141792322
Siedziba: ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00-673 Warszawa
nr konta: 84 1020 4753 0000 0102 0063 9070
e-mail: info@zhkp.pl

Statut Związku Hodowców Koników Polskich