O nas

Związek Hodowców Koników Polskich został powołany 17.10.2008 r. podczas Walnego Zebrania Sekcji Hodowców Koników Polskich, podczas którego podjęto decyzję o rozwiązaniu Sekcji HKP. Sekcja Hodowców Koników Polskich przy PZHK została utworzona w 1998 r., a inicjatorami jej utworzenia był prof. Zbigniew Jaworski wraz z prof. Tadeuszem Jezierskim i inspektorem Stanisławem Łukomskim.

Od 1998 r., nieprzerwanie przez 19 lat, prof. Jaworski był osobą odpowiedzialną za rozwój Sekcji, przekształconej po 10 latach w niezależny Związek Hodowców Koników Polskich. Następnie prof. Jaworski kierował ZHKP przez dwie kadencje.

ZHKP jest Związkiem Rasowym, zarejestrowanym 03.02.2009 r. w Sądzie Rejonowym w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, jako Rolnicze Zrzeszenie Branżowe. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZHKP, które wyloniło obecnie działający zarząd, odbyło się 5 września 2021 r. w Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie.

Prezesem ZHKP, wybranym na kadencję 2021-2025, został Pan Jan Słomiany, kierujący hodowlą koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu od 1985 r. Jest to druga kadencja Pana Jana Słomianego na stanowisku Prezesa ZHKP.

Zarząd ZHKP w kadencji 2021-2025 ukonstytuował się następująco: Marta Siemieniuch (v-ce prezes) – Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN Popielno, Grzegorz Chyłek (sekretarz) – hodowca prywatny, Ireneusz Wasilewski (skarbnik) – hodowca prywatny; członkami zarządu zostały następujące osoby: Zofia Bejnarowicz (hodowca prywatny), Wojciech Ganowicz (emerytowany hodowca SO Sieraków), Roman Kalski (prowadzący hodowlę w Polskim Towarzystwie Ochrony Ptaków).

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zbigniew Jaworski, zastępcą Przewodniczącego Sławomir Walczuk, a członkiem komisji wybrano Agnieszkę Pyc.

Dane ZHKP

nr KRS: 0000322796
NIP: 701-01-85-708
Regon: 141792322
Siedziba: ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00-673 Warszawa
nr konta: 84 1020 4753 0000 0102 0063 9070
e-mail: m.siemieniuch@pan.olsztyn.pl

Statut Związku Hodowców Koników Polskich