Konikowe wieści

Popielniańskie źrebięta

W 2020 r. w Popielnie urodziło się zdecydowanie więcej klaczek, niż ogierków. W hodowli stajennej urodziło się 10 klaczek, natomiast w rezerwatowej 12 klaczek i 4 ogierki. Tendencja wieloletnia nie daje przewagi żadnej z płci (choć wielu hodowców chciałoby żeby było inaczej…). Przez ostatnie lata w Popielnie rodziło się nieco, a czasem dużo więcej, ogierków niż klaczek.


Historia koników z rezerwatu w Popielnie w latach 2016-2020

Artykuł przedstawia historię koników z rezerwatu w Popielnie, której mogłam się przyglądać i czasem w niej uczestniczyć, jako osoba kierująca hodowlą. Opisany okres obejmuje lata 2016 – 2020.


Odłowy w Popielnie

Tradycyjnie w grudniu rozpoczęliśmy odławianie źrebaków urodzonych w 2020 r. w rezerwacie w Popielnie. Niestety, podobnie jak w zeszłym roku, pogoda nie sprzyjała i była typowo jesienna. Wszystkie źrebięta urodzone w 2020 r. są już w stajni i po oswojeniu, opisaniu i zaczipowaniu dostaną paszporty i będą sprzedane. Zapraszam do rezerwacji!


Drugi rajd Sudeckim Szlakiem Konnym

19 września 2020 r. dziewięć koników polskich z Ośrodka Górskiej Turystyki Jeździeckiej „Stadnina Izery” wyruszyło na 10-dniowy rajd Sudeckim Szlakiem Konnym. Była to druga tego typu inicjatywa Joanny i Grzegorza Chyłków ze stadniny Izery, mieszczącej się w Stankowicach.


Dr hab. inż. Aleksandra Górecka-Bruzda z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, zwraca się z prośbą do hodowców i posiadaczy koników polskich, o udostępnienie informacji na temat ataków wilków na konie

Dr hab. inż. Aleksandra Górecka-Bruzda z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, prosi o wsparcie planowanego projektu HOWLING dotyczącego interakcji konie-wilki-człowiek. Dzięki informacjom z terenu obraz i skala problemu ataków na konie stanie się pełniejsza.


Licencja młodych ogierów i polowe próby użytkowości dla koników polskich w Sierakowie

Próby dzielności i licencja młodych ogierów odbędzie się w Sierakowie w dniu 28 sierpnia 2020 r.