Konikowe wieści

Zebranie Zarządu ZHKP i Komisji Księgi Stadnej

Zebranie Zarządu ZHKP i Komisji Księgi Stadnej odbyło się 9 marca br. w Warszawie. Podczas spotkania zatwierdzony został regulamin przeprowadzania polowych prób użytkowości dla koników polskich, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania.


Boże Narodzenie 2022 r.

Związek Hodowców Koników Polskich składa życzenia bożonarodzeniowe Hodowcom i Sympatykom koników polskich.


Wizyta w rezerwacie przyrody „Beka”

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z nadmorskiego rezerwatu przyrody „Beka”, w którym koniki polskie dbają o siedliska lęgowe dla ptaków siewkowych.


Podpisano umowę pomiędzy Instytutem Zootechniki-PIB a ZHKP

Zarząd ZHKP informuje, że 15.12.2022 r. została podpisana kolejna umowa pomiędzy Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym a Związkiem Hodowców Koników Polskich na wykonanie kolejnej części aplikacji do oceny i monitoringu wartości użytkowej koników polskich.


Zebranie Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich i Komisji Księgi Stadnej

15 grudnia br. w Warszawie odbyło się zebranie zarządu Związku Hodowców Koników Polskich i Komisji Księgi Stadnej koni rasy konik polski.


Uaktualnione zasady przystąpienia do POZG dla hodowców koników polskich

Przedstawiamy prezentację dr Iwony Tomczyk-Wrony, dotyczącą uaktualnionych zasad przystąpienia do POZG dla hodowców koników polskich.