Konikowe wieści

Koniki polskie w potrzebie. Spłonęło siano!

Udostępniamy wpis Roberta Dejtrowskiego z woj. mazowieckiego, któremu w październiku spłonęło całe siano, przeznaczone dla stada koników. W imieniu p. Dejtrowskich, prosimy o pomoc oraz dziękujemy za dotychczas okazane wsparcie.


16.11.2019 r. – Walne zebranie sprawozdawcze członków Związku Hodowców Koników Polskich

W dniu 16.11.2019 r. w Warszawie odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków Związku Hodowców Koników Polskich. Zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zachęcamy do zapoznania się z protokołem zebrania. Pozostaje mieć nadzieję, że do naszego grona będą dołączać się kolejni hodowcy, którzy chcieliby współdecydować w istotnych dla rasy kwestiach.


Przegląd hodowlany koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym

W dniu 25.10.2019 r. w Roztoczańskim Parku Narodowym odbył się przegląd hodowlany koników polskich.


Wierzchowe próby użytkowości w Stankowicach

W dniu 19.10.2019 Dolnośląski Związek Hodowców Koni przeprowadził wierzchową próbę dzielności dla koników polskich w Stankowicach. W próbie uczestniczyło 9 koników.


Polowe próby użytkowości – Świeszyno

21 września 2019 r. w gospodarstwie Kamili Cieślak w Świeszynie odbyły się wierzchowe próby dzielności, w których uczestniczyło 10 koników. Dodatkowo, dwa młode ogiery otrzymały wpis do księgi stadnej.


Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku Hodowców Koników Polskich 16.11.2019 r.

Zarząd ZHKP zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku, które odbędzie się w dniu 16.11.2019 r. (sobota) o godz. 11:00 w Warszawie, ul. Hoża 66/68, sala 415 (IV piętro) w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 11:30.