XXII Krajowa Wystawa Koników Polskich w Sierakowie

Stado Ogierów w Sierakowie wraz z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Gnieźnie zaprasza na XXII Krajową Wystawę Koników Polskich – Tarpaniadę połączoną z Jubileuszem 40-lecia hodowli koników polskich w Sierakowie, które odbędą się w dniach 24-26 sierpnia br. Związek Hodowców Koników Polskich pokrywa zwrot kosztów dojazdu (do wysokości urzędowej stawki za km) dla hodowców prywatnych będących członkami ZHKP i mających opłacone składki, którzy zaprezentują swoje konie podczas wystawy.

Związek Hodowców Koników Polskich zaprasza wszystkich hodowców i członków Związku na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w Sierakowie 24 sierpnia br., o godz. 17, w powozowni i połączone zostanie z Jubileuszem 25-lecia założenia naszego Związku. Hodowcy, którzy deklarują chęć uczestnictwa w walnym zebraniu i kolacji, proszeni są o kontakt z p. Patrycją Wojciechowską z Działu Ksiąg Stadnych (ksiegi@pzhk.pl). 

Do zobaczenia w Sierakowie!