Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

W Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w Poznaniu w dniach 17 – 19 maja 2019 roku, wzięły udział tylko 4 koniki polskie: POLCIA SO i WIOSENKA (obie klacze wyhodowane i będące własnością P. Rolno-Hod. Gałopol Sp. z o.o, Stado Ogierów Sieraków), POLANA LEŚNA (wyhodowana i będąca własnością Zbigniewa Szepczyńskiego) oraz NASTURCJA K (klacz wyhodowana i będąca własnością PHR Tulce Sp z o.o., Stadnina Koni Kobylniki).

W ocenie płytowej, która odbyła się w godzinach późno popołudniowych w piątek 17 maja, najwyższą notę uzyskała klacz Nasturcja z SK Kobylniki (44 punkty). Nieco mniej punktów (42.5) otrzymała klacz Polcia SO ze SO Sieraków. Pozostałe dwie klacze uzyskały 39.5 (Wiosenka) i 39 punktów (Polana Leśna).

Następnego dnia konie przystąpiły do oceny użytkowej, w zaprzęgu i tu również najlepiej w ocenie komisji wypadła klacz Nasturcja, która ostatecznie zajęła pierwsze miejsce, z ogólną oceną 70 punktów. Klacze z SO Sieraków, zajęły drugie i trzecie miejsce, uzyskując ogólną ocenę 65 punktów. Klacz Polana Leśna uzyskała 59 punktów.