Badania termowizyjne grzbietów koników w Popielnie

W dniach 26-27 czerwca br. przeprowadzono porównawcze badania termowizyjne grzbietów koników polskich, pracujących w siodłach klasycznych oraz w siodłach specjalnie stworzonych dla koników. Pan Roman Gawlik, mając na uwadze specyficzną budowę grzbietu koników polskich, stworzył siodła dostosowywane indywidualnie dla każdego konika.

Testy zostały przeprowadzone na grupie 6 koników, każdy koń poddany był 45-minutowemu treningowi w siodle klasycznym oraz kolejnemu treningowi w siodle specjalistycznym.

Przed i po treningu dr hab. Ewa Jastrzębska z Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa UWM w Olsztynie przeprowadziła badanie grzbietu konia przy pomocy kamery termowizyjnej. Termowizja jest bezinwazyjną metodą diagnostyczną, polegającą na rejestracji rozkładu temperatur z badanej powierzchni ciała. Jest to metoda pomiaru ciała promieniującego w podczerwieni i zapisywaniu tego obrazu w postaci kolorowej mapy rozkładu temperatur. Każde ciało emituje promieniowanie podczerwone, a kamera termowizyjna działa jak detektor tych fal. Ponieważ każdej wartości temperatury przypisywana jest inna barwa, dzięki temu uzyskujemy obraz termalny, tzw. termogram.

Badanie termowizyjne ma wiele zastosowań, m.in.:

  • może być elementem oceny zdrowia konia przed zakupem,
  • monitoring podczas treningów,
  • dopasowanie siodła,
  • kontrola stanu zdrowia konia (np. wykrywanie uszkodzeń, stanów zapalnych, urazów, badanie stanu podkucia koni),
  • ocena stanu izolacji budynków stajennych.

Nad prowadzonymi treningami i bezpieczeństwem czuwał profesor Zbigniew Jaworski, również z Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa. Jeźdźcami testowymi były: Marta Siemieniuch, Joanna Fir i Aleksandra Kloc.