Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku Hodowców Koników Polskich 16.11.2019 r.

Zarząd ZHKP zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku, które odbędzie się w dniu 16.11.2019 r. (sobota) o godz. 1100 w Warszawie, ul. Hoża 66/68, sala 415 (IV piętro) w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 1130.

Program zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie programu zebrania.
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Sprawozdanie z działalności Związku za okres od 2018 do listopada 2019 r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami, wnioski dotyczące funkcjonowania i przyszłości Związku.
  8. Komisja Uchwał i Wniosków – podsumowanie zgłoszonych wniosków (podjęcie uchwał).
  9. Sprawy różne, wolne wnioski
  10. Zakończenie zebrania.

Informacja uzupełniająca: w związku z tym, iż planujemy dla uczestników zebrania obiad, który wcześniej trzeba zamówić, uprzejmie proszę osoby, które zamierzają przyjechać na zebranie, o poinformowanie o tym Pani Patrycji Wojciechowskiej drogą elektroniczną: e-mail: ksiegi@pzhk.pl lub telefonicznie: 22 628 03 61 (najpóźniej do dnia 13.11.2019 r.) co będzie dla nas dużym ułatwieniem organizacyjnym.

Przypominam o opłaceniu składek członkowskich (50 zł rocznie).

W imieniu Zarządu ZHKP

Prezes Jan Słomiany