Przegląd hodowlany koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym

W dniu 25.10.2019 r. w Roztoczańskim Parku Narodowym odbył się przegląd hodowlany koników polskich.

Przeglądu, oceny i selekcji w stadach rezerwatowym i stajennym koników polskich dokonała komisja w składzie:

Iwona Janczarek – Kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, UP Lublin – Przewodniczący,

 Andrzej Wojtyło – Z-ca Dyrektora RPN – członek,
 Andrzej Kosior – Z-ca Dyrektora LZHK Lublin – członek,
 Joanna Szulowska – St. specjalista ds. hodowli koni, LZHK Lublin –  członek,
 Janusz Łój Lekarz weterynarii  – członek,
 Jan Słomiany- Kierownik OHZ  – członek.

Wśród zaproszonych  gości byli: Roman Kalski z osoba towarzyszącą oraz Michał Korga.

Ocenie poddane zostało stado rezerwatowe w ilości 12 szt. oraz stado stajenne w ilości 56 sztuk. Do sprzedaży  przeznaczono 14 koników.