16.11.2019 r. – Walne zebranie sprawozdawcze członków Związku Hodowców Koników Polskich

Protokół

Z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Związku Hodowców koników Polskich

16.11.2019 r., Warszawa

Zebranie zostało otwarte w drugim terminie, o godz. 11:30.

Prezes Jan Słomiany powitał przybyłych gości i przedstawił porządek obrad (jednogłośnie przyjęty).

Program zebrania:

1.     Otwarcie zebrania.

2.     Wybór Przewodniczącego zebrania.

3.     Przedstawienie i zatwierdzenie programu zebrania.

4.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

5.     Sprawozdanie z działalności Związku za okres od 2018 r. do listopada 2019 r.

6.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku.

7.     Dyskusja nad sprawozdaniami, wnioski dotyczące funkcjonowania i przyszłości Związku.

8.     Komisja Uchwał i Wniosków – podsumowanie zgłoszonych wniosków (podjęcie uchwał).

9.     Sprawy różne, wolne wnioski

10. Zakończenie zebrania.

 

Prof. Zbigniew Jaworski zaproponował kandydaturę Jana Słomianego na Przewodniczącego Zebrania. Prezes wyraził zgodę i został wybrany większością głosów przy 1-ym głosie wstrzymującym.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – kandydaci:

– Marta Siemieniuch zgłasza Prof. Zbigniewa Jaworskiego – nie wyraża zgody;

– Prof. Z. Jaworski zgłasza Agnieszkę Pyc, Martę Siemieniuch – wyrażają zgodę;

– Grzegorz Chyłek zgłasza Martę Niedbalską – wyraża zgodę

Skład Komisji Uchwał i Wniosków przyjęty jednogłośnie:

  1. Marta Siemieniuch
  2. Agnieszka Pyc
  3. Marta Niedbalska

 

Prezes Jan Słomiany wręczył statuetki za udział w Tarpaniadzie na przestrzeni 20 lat właścicielom koników i osobom związanym w różny sposób z konikami:

  1. Joanna i Grzegorz Chyłek
  2. Agnieszka Pyc i Ireneusz Wasilewski
  3. Robert Jóżefowski
  4. Andrzej Stasiowski
  5. Wojciech Ganowicz

Minutą ciszy została uczczona śmierć Pana Andrzeja Duliana – hodowcy koników polskich i wieloletniego organizatora imprezy hodowlano – jeździeckiej „Piknik z konikiem polskim” w Jaśle k. Trzcinicy.

Prezes Jan Słomiany przedstawił sprawozdanie z działalności ZHKP za okres od sierpnia 2017 r. do listopada 2019 r.

Grzegorz Chyłek – członek Komisji Rewizyjnej – przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Dyskusja nad sprawozdaniami i przyszłością ZHKP:

Wojciech Ganowicz – koniki polskie bardzo się zmieniły pod względem ruchu, który poprawił się. Wynika to poniekąd z budowy głowy, osadzenia szyi i ustawienia łopatki. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost to się zatrzymał i to była dobra decyzja, żeby określić to we wzorcu rasowym. Jak dotacje się skończą to koników ubędzie. Próby dzielności mają się zmienić to na plus. Chciałbym, żeby stada i stadniny lub duże ośrodki rezerwatowe miały możliwość wykupienia z prywatnych rąk cennych osobników reprezentujących główne linie koników zanim trafią one do rzeźni i z powrotem będziemy mieli sytuację tworzenia rasy od początku.

Prof. Zbigniew Jaworski – informacja nt. imprezy w Jaśle po śmierci Pana Duliana – na razie Pani Danuta Dulian prowadzi hodowlę, ale po zakończeniu uczestnictwa w POZG chce znacznie ograniczyć ilość osobników kn, ponieważ sama nie jest w stanie sobie poradzić. Wokół Jasła utworzyła się nieliczna grupa młodych hodowców kn, którzy przejawiali chęć zorganizowania w przyszłości imprezy na wzór „Pikniku z konikiem polskim” w Jaśle.

Przygotowanie do prób koników jest ciężką pracą dla hodowcy, jednak to, że koń jest wykorzystywany użytkowo i można to pokazać jest pewną forma promocji.

Andrzej Stasiowski – na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie będą przepisy dotyczące ochrony ras. Bardzo ważną kwestią jest jednak fakt, że po 2020 roku zostaną bardzo ograniczone finansowanie dotyczące koni. Już w tym roku były pierwsze sygnały – ograniczono doctację o 58 %. Po fali oburzenia i różnych formach protestu Minister Rolnictwa wycofał się z tego projektu i finalnie przyznał 95% tego co w 2018 r. Na spotkaniu w czerwcu dal jednak jasno do zrozumienia, że na wsparcie możemy liczyć jeszcze w 2020 r. Polski Związek Hodowców Koni w skali całego kraju dostał ok 7 mln zł. Dotacja ta trafia do OZHK/WZHK i PZHK i przeznaczana jest na dofinansowanie usług dla hodowców, dlatego są one znacznie tańsze. Bez tej dotacji lub przy jej znacznym ograniczeniu dojdzie do sytuacji, że trzeba będzie te środki pozyskać z jakiegoś źródła. Koszty oceny wartości użytkowej będą wyższe, koszty badań markerów DNA będą ponosili hodowcy, obecnie są dotowane.  Czempionaty rasowe były dofinansowane. W rozmowach z MRIRW podkreślany jest aspekt, że hodowcy koni są dyskryminowani, ponieważ ponoszą 100% kosztów paszportu dla konia, w przeciwieństwie do innych gatunków zwierząt. Zarząd PZHK powołał Zespół, którego wnioski zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu w grudniu.

Marta Niedbalska – wzrost konika polskiego jest tematem kontrowersyjnym. Wiadomo, że te koniki, które przerastają 140 cm są, tak samo jak te niższe. Czy można byłoby stworzyć dla nich dział w księdze, żeby nie pozbawiać ich bycia konikiem polskim, a jednocześnie, żeby nie psuć tej grupy podstawowej.

Jan Słomiany – takie postulaty to powinny być kierowane do Komisji Księgo Stadnej kn.

Prof. Zbigniew Jaworski – takie przerośnięte koniki mogą iść do księgi kuców do 148 cm.

Co do wzrostu to poprawiły się warunki bytowe, żywieniowe i dlatego koniki przerastają ustalone 140 cm. Wraz ze wzrostem pójdą ich inne wskaźniki biometryczne, wzrost zmieni ich typ. Potrzeba wieloletniej pracy hodowlanej, żeby wyhodować konika sportowego, użytkowego, a na starcie i tak przegrywamy z kucami. Zostawmy konika w takim typie, to go odróżnia od innych koni. Selekcjonujmy go na charakter, żeby był mniej uparty, bardziej współpracujący.

Marta Siemieniuch – celem naszym nie jest wpisywanie kn do kuców, ani zrobienie z konika konia sportowego. Poprawa ruchu i użytkowości już nastąpiła. Podziwiamy ruch, a potem jak wyjdzie na płytę to go odrzucamy za typ kuca wierzchowego. To pozwoli nam zachować te koniki.

Jan Słomiany – nie traćmy pierwotnego typu konika polskiego.

Wojciech Ganowicz – to ma być koń do wszechstronnej rekreacji i zachowujący cechy prymitywne. Z konika nie zrobimy konia sportowego.

Eliza Płońska – skoro wszystkie przepisy w księgach zostały zmienione w 2018 r. i na początku 2019 r. narzucone przez Rozporządzenie UE to można byłoby jedynie zmienić standard wzrostu.

Prof. Zbigniew Jaworski – mogą być tylko cechy genetyczne, a wzrost taki nie jest.

Marian Binaś – z nowego PROW-u wykluczono część łąk z całorocznego wypasu koni. Prośba, żeby wspomnieć podczas konsultacji, żeby można było wypasać konie cały rok.

Ireneusz Wasilewski – o tym decyduje ekspert botanik, który ocenia skład organiczny i dopuszcza wypas całoroczny lub nie. My nie mamy tu nic do zdziałania.

Jan Słomiany – bardzo ważny głos, ale my nie mamy na to wpływu.

Prof. Zbigniew Jaworski – kiedy uznawać ogiery? 2,5-letnie czy starsze?

Niektóre jako 2,5-letnie są niedojrzałe, ale można poczekać rok i przedstawić Komisji ponownie.

Czy dla ogierów będzie lepszy późniejszy termin na próbę np. 4 lata zamiast 3?

Ireneusz Wasilewski – tutaj jedynie decydują względy finansowe, bo trzeba dłużej utrzymywać konia. Będzie na pewno opór, bo wzrosną koszty takim hodowcom. Ze względu na dobro koników trzeba podnieść wiek. Po ukończeniu pełnych 3 lat (36 m-cy).

Wojciech Ganowicz – sam doświadczyłem tej sytuacji. Dwa ogiery muszą poczekać, nie dostały licencji jako 2,5 – latki. Nie róbmy zapisu, że dopiero po 36 miesiącach życia – jedne będą gotowe w wieku 2,5, a inne poczekają.

Prof. Zbigniew Jaworski – zmiany w próbach dzielności.

Zaczęły pojawiać się wnioski, że próba jest czasochłonna. Zaczęliśmy myśleć, żeby próbę zmodyfikować. Elementy muszą być mierzalne, oprócz zachowania, ale to łatwo ocenić, bo widać jak koń się zachowuje. Przeprowadzenie próby dla 1 konia to ok. 1 h. Drugi argument to taki, że próba jest dosyć łatwa i koń dobrze przygotowany zda ją wybitnie. Dlatego podnieśliśmy nieco wartości i zaostrzyliśmy ocenę. Czas próby został skrócony o połowę.

Także zostanie wydłużony wiek na zdanie próby dla ogierów – do ukończenia 5 roku życia.

Komisja Uchwał i Wniosków: Złożony zostanie wniosek do Prezydium z prośbą o zatwierdzenie tych zmian, a następnie ta sama prośba zostanie przesłana do MRIRW.

 

Wolne wnioski:

Anna Liśkiewicz (Kliniska) – w 2020 roku obchodzimy 10-lecie hodowli rezerwatowej i chcielibyśmy zorganizować imprezę w terminie 20-21/06 lub 18-20/06. Termin jeszcze nie został dokładnie ustalony.

Wojciech Ganowicz – XXI Tarpaniada w Sierakowie 29-30/08

Prof. Zbigniew Jaworski – w maju 2020 r. odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PZHK. Proszę pomyśleć o kandydaturach do złotej (min. 10 lat) i srebrnej (staż 5 lat) odznaki. Wnioski kierujemy do kapituły odznaczeń. Następnie trzeba przedstawić kandydatury Zarządowi PZHK.

Zebranie zakończyło się o godz. 15.

Protokołowała: Patrycja Wojciechowska