Życzenia od Prezesa Związku Hodowców Koników Polskich i Przewodniczącego Komisji KS