Zakończenie odłowów w rezerwacie w Popielnie

 W ostatni dzień 2019 r. odłowiliśmy źrebięta z ostatniego, trzeciego tabunu w rezerwacie popielniańskim. Mimo niesprzyjającej odłowom pogody udało nam się sprawnie przeprowadzić niezbędne czynności, przy dużej pomocy współpracujących z nami studentów.

W tym roku będziemy mieli do sprzedaży klaczki z hodowli rezerwatowej z linii kl. Zaza (jedna z klaczy urodzona 4.09.2018 r., druga ur. 14.07.2019 r.); Tarpanka I (ur. 20.03.2019 r.); dwie klacze z linii kl. Liliputka (ur. 26.03. i 16.04.2019 r.); Urszulka  (ur. 31.03.2019 r.) i Traszka (ur. 24.04.2019 r.). 

 

Oferujemy również ogierki z 2019 r. z linii og. Chochlik, Wicek i Liliput.

Rozpoczynamy sprzedaż koników z hodowli stajennej w styczniu, natomiast koników z hodowli rezerwatowej po przeprowadzeniu identyfikacji i otrzymaniu paszportów (marzec). Szczegółowe informacje dot. sprzedaży zostaną zamieszczone w zakładce „Sprzedaż koni”.