Próby użytkowości dla koni rasy konik polski oraz licencje młodych klaczy i ogierów

Zarząd Związku Hodowców Koników Polskich informuje, że w 2020 r., mimo ograniczeń spowodowanych pandemią, większość prób użytkowości dla koni rasy konik polski oraz licencji młodych klaczy i ogierów odbędzie się w planowanym terminie. W związku z tym prosimy hodowców i posiadaczy koników polskich, które miały przystąpić do licencji i/lub próby w br. o zgłaszanie się do wybranych ośrodków hodowlanych, w których planuje się przeprowadzenie prób użytkowości. Uaktualniona lista znajduje się w zakładce Kalendarz imprez. Jednocześnie przypominamy o zmienionych zasadach przeprowadzania prób dzielności dla koników polskich. Zasadniczą zmianą jest znaczne skrócenie długości próby. Podczas wierzchowej lub zaprzęgowej próby użytkowości, komisja oceniać będzie 8 elementów:

1) zachowanie konia ‒ ocenie podlega zachowanie się konia podczas siodłania/zaprzęgania, posłuszeństwo konia, łatwość przyjęcia pomocy;

2) szybkość w stępie ‒ ocenia się czas przebycia odcinka 500 m w stępie;

3) szybkość w kłusie ‒ ocenia się czas przebycia odcinka 500 m w kłusie;

4) długość kroku w stępie ‒ ocenia się długość kroku na podstawie liczby kroków w stępie na odcinku 100 m;

5) długość kroku w kłusie ‒ ocenia się długość kroku na podstawie liczby kroków w kłusie na odcinku 100 m;

6) próba wysiłkowa ‒ dystansowa lub czasowa, w zależności od wariantu próby. W wariancie dystansowym mierzony jest czas na stałym dystansie (w próbie zaprzęgowej: 4 odcinki po 800 m stępem i kłusem, naprzemiennie; w próbie wierzchowej: mierzony jest czas na stałym dystansie 3600 m: 2 powtórzenia po 600 m stępem, kłusem i galopem, naprzemiennie). W wariancie czasowym mierzony jest przebyty dystans (w próbie zaprzęgowej: 2 powtórzenia po 8 minut stęp + 3 minuty kłus; w próbie wierzchowej: 2 powtórzenia po 7 minut stęp + 3 minuty kłus + 1 minuta galop);

7) pomiar tętna po 15 min. od zakończenia próby i porównanie z wartościami spoczynkowymi;

8) pomiar liczby oddechów po 15 min. od zakończenia próby i porównanie z wartościami spoczynkowymi.