Dr hab. inż. Aleksandra Górecka-Bruzda z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, zwraca się z prośbą do hodowców i posiadaczy koników polskich, o udostępnienie informacji na temat ataków wilków na konie

Dr hab. inż. Aleksandra Górecka-Bruzda z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, zwraca się z prośbą do hodowców i posiadaczy koników polskich, o udostępnienie informacji na temat ataków wilków na konie:

„Prosiłabym o wsparcie planowanego projektu HOWLING dotyczącego interakcji konie-wilki-człowiek. Dzięki informacji z terenu obraz i skala problemu ataków na konie stanie się pełniejsza.

Pozdrawiam

Dr hab. inż. Aleksandra Górecka-Bruzda, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN

W odpowiedzi na problemy napotykane przez hodowców i użytkowników koni w Europie związane z migracją wilków w nowe obszary oraz zwiększeniem ataków na zwierzęta domowe, w ramach funduszy europejskich COST Action powstaje projekt zmapowania tych problemów w krajach europejskich. Jakkolwiek problemy te rozwiązywano na poziomie europejskim głównie dla owiec, kóz i bydła, stanowiąc niski odsetek ofiar dużych drapieżników, konie były zwykle pomijane pomimo istotnej dla właścicieli wartości ekonomicznej i niematerialnej.

Informacje uzyskane od indywidualnych właścicieli koni w całej Europie pozwolą na zmapowanie przypadków ataków wilków na konie i analizę poszczególnych przypadków. Ewidentnie brakuje badań na temat wzajemnych interakcji koń-wilk-człowiek na skalę polską i europejską. Dzięki temu projektowi będzie można przewidzieć z większym prawdopodobieństwem okoliczności ataków i bardziej skuteczne im zapobieganie.

Dlatego zwracam się do tych z Państwa, którzy doświadczyli czy obawiają się problemów z obecnością wilków w swojej okolicy o kontakt do mnie o chęci uczestnictwa w planowanym projekcie, najlepiej z bardzo krótkim opisem swojego przypadku i tytułem HOWLING. Zebrane informacje oraz dane do kontaktu pozostaną poufne.”

Aleksandra Górecka-Bruzda

a.gorecka@igbzpan.pl