Konsultacje drugiej wersji Planu Strategicznego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się w Popielnie 4.09.2021 r., Związek Hodowców Koników Polskich oraz Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, udostępnia link do konsultacji 2 wersji Planu Strategicznego:

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Pomimo wcześniejszych pism oraz spotkań Instytutu Zootechniki z Przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiona do konsultacji 2 wersja Planu nie zawiera propozycji wsparcia dla ogierów rodzimych ras koni (pomimo wcześniejszych ustnych deklaracji ze strony MRiRW). W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w trybie konsultacji publicznych Planu uwzględniających postulat wsparcia hodowli rodzimych ras ogierów. Opis Interwencji „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” znajduje się na  str. 211 dokumentu. Propozycje należy przesłać do 15 września br.