Wybór nowych władz ZHKP na kadencję 2021-2025

Szanowni Państwo,

w związku z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo – Wyborczym członków Związku Hodowców Koników Polskich, które odbyło się dnia 4 września 2021 r. w Popielnie pragniemy poinformować o wybraniu nowych władz Związku.

Prezesem ZHKP został Pan Jan Słomiany, Wiceprezesem Pani Marta Siemieniuch, Skarbnikem Pan Ireneusz Wasilewski, Sekretarzem Pan Grzegorz Chyłek.

Pozostali Członkowie Zarządu to: Zofia Bejnarowicz, Wojciech Ganowicz, Roman Kalski.

Zastępcami członków Zarządu zostali: Katarzyna Igielska, Robert Józefowski.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Zbigniew Jaworski, członkami Pani Agnieszka Pyc i Sławomir Walczuk, a zastępcami członków Pani Magdalena Domańska i Pan Dawid Wójcik.

Informujemy dodatkowo, iż zgodnie ze Statutem ZHKP § 21 pkt. 2, naszym reprezentantem w Zarządzie PZHK, jak i delegatem na Walny Zjazd PZHK, jest Prezes Jan Słomiany, a w przypadku jego nieobecności V-ce Prezes Marta Siemieniuch.

Dziękujemy Pani Annie Niedbalskiej i Robertowi Józefowskiemu za dotychczasowe aktywne działanie w zarządzie ZHKP.