Weekend z konikiem polskim w Popielnie

W dniach 3-4 września 2021 r. w Popielnie odbyła się impreza hodowlana „Weekend z konikiem polskim”. W tym roku „Weekend”  miał nieco zmienioną formułę, ponieważ zamiast przeglądu hodowlanego stada podstawowego z hodowli stajennej odbyło się premiowanie źrebiąt. Pierwszego dnia przeprowadzone zostały polowe próby użytkowości, następnie wpis młodych ogierów i klaczy do ksiąg stadnych, natomiast 4 września br. odbyło się premiowanie źrebiąt, a w godzinach popołudniowych hodowcy i miłośnicy koników polskich spotkali się podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Związku Hodowców Koników Polskich.

Do polowej próby użytkowości przystąpiło 18 koni, w tym jeden ogier i 17 klaczy. Pozytywnie zaskoczył duży udział koni z hodowli terenowej, który jest wynikiem przystępowania koni do próby, zarówno ogierów jak i klaczy, które uzyskały licencję po 15 marca 2016 r. Komisja sędziowska w składzie: Adam Domżała (dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie),  Jan Słomiany (przewodniczący Komisji Księgi Stadnej Koników Polskich oraz prezes Związku Hodowców Koników Polskich) oraz Zbigniew Jaworski (wice-prezes ZHKP oraz członek Komisji Księgi Stadnej), oceniło 6 koni podczas próby zaprzęgowej oraz 12 koni, które przystąpiły do próby wierzchowej.

Nadzór weterynaryjny powierzono lek. wet. Zbigniewowi Wróblewskiemu. Trzy klacze były własnością Stacji Badawczej w Popielnie. Pozostałe konie należały do hodowców prywatnych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, chociaż kilka z nich zostało również wyhodowanych w Popielnie. Właścicielem jednej z klaczy naszej hodowli, jest obecnie ośrodek w Bałdach, należący do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Najwięcej punktów (37) oraz ocenę wybitną uzyskała klacz Nocka, hodowli i własności państwa Anny i Grzegorza Bejnarowiczów, przygotowana i pokazana przez Zofię Bejnarowicz w próbie wierzchowej. Z województwa warmińsko-mazurskiego przyjechały również dwie klacze hodowli i własności państwa Niedbalskich z Wojnowa oraz klacz hod. S. Niedbalskiego i własności Anny Karpyzy. Pięć pozostałych klaczy, które przystąpiły do próby wierzchowej, przyjechało z woj. mazowieckiego. Właścicielką dwóch klaczy o popielniańskim rodowodzie jest pani Milena Gałązka-Kisiel. Właścicielem kolejnych dwóch – pan Patryk Kurpiński. Ostatnia klacz z Mazowsza jest własnością pani Moniki Mówińskiej-Rychcik. Do próby zaprzęgowej przystąpiły: trzy klacze hodowli i własności Stacji Badawczej w Popielnie. Wszystkie popielniańskie klacze pokazały się bardzo dobrze i uzyskały I, II i III miejsce w próbie zaprzęgowej. Konie do próby zaprzęgowej przygotował i powoził pan Jacek Lipka. Jedyny ogier, który w tym roku przystąpił do próby dzielności, Oset P, własności państwa Bejnarowicz, przystąpił do próby zaprzęgowej. Kolejne dwa konie, własności pana Jerzego Jelińskiego, przyjechały z woj. mazowieckiego. Jedna z klaczy nie ukończyła próby zaprzęgowej z powodu niedostatecznego przygotowania.

Wpis młodzieży do ksiąg stadnych przeprowadziła komisja w składzie Adam Domżała – dyrektor WMZHK i Jan Słomiany – przewodniczący KKS Koników Polskich. W tym roku licencję hodowlaną uzyskało 6 klaczy. Najwięcej, 82 punkty bonitacyjne, uzyskała klacz hodowli i własności Popielna, Dymówka P, najlepsza klacz podczas zaprzęgowej próby użytkowości. Następnie poddano weryfikacji 4 klacze 5-letnie.

W dniu 4 września odbyło się, po raz pierwszy w Popielnie, premiowanie źrebiąt rasy konik polski. W katalogu umieszczonych zostało 20 źrebiąt, 15 hodowli popielniańskiej oraz 5 źrebaków należących do hodowców prywatnych. Komisja w składzie: Adam Domżała, Jan Słomiany i Wojciech Ganowicz (przedstawiciel Komisji Księgi Stadnej oraz emerytowany hodowca SO Sieraków) przyznała tytuł czempiona ogierowi Oksymoron P (Nokiopi M/Obra P po Tasman P), a tytuł wice-czempiona klaczy Gadka P (Opos P/Gwiazdnica P po Brego), hodowli popielniańskiej. Podczas oceny indywidualnej oba źrebaki otrzymały po 18 punktów, w tym za typ Oksymoron P uzyskał 5, a Gadka P 4.5 pkt., pokrój po 4 pkt., zdrowie po 4.5 pkt., za ruch w stępie i kłusie Oksymoron P uzyskał 4.5 pkt., natomiast Gadka P 5 pkt.

III miejsce przypadło klaczy z hodowli państwa Niedbalskich, Helii M (Nokiopi M/Heszka M po Napalm), która uzyskała 17.5 pkt., w tym 4.5 pkt. za typ, po 4 pkt. za pokrój i zdrowie, za ruch komisja przyznała klaczce 5 pkt. Komisja podkreśliła wybitny ruch klaczki. Hodowcy najlepszych źrebiąt zostali uhonorowani pucharami ufundowanymi przez Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni oraz stosowną premią. Ogier Oksymoron P otrzymał dodatkowo nagrodę Instytutu Zootechniki PIB, Krajowego Koordynatora Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, reprezentowanego przez dr Iwonę Tomczyk-Wronę, dla najlepszego źrebaka w typie konika polskiego.

Podczas tegorocznego „Weekendu z konikiem polskim” w dniu 4 września 2021 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Związku Hodowców Koników Polskich. Celem zebrania było przedstawienie działań zarządu ZHKP w kadencji 2017-2021, omówienie aktualnej polityki hodowlanej w rasie konik polski oraz wybranie nowych władz ZHKP. W zebraniu uczestniczyło 45 osób, w tym zaproszeni goście: dr Iwona Tomczyk-Wrona, koordynator Programu Ochrony Zasobów Genetycznych z PIB w Balicach, Zenon Podstawski – wice-prezes Polskiego Związku Hodowców Koni i Adam Domżała – dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni. Był obecny również członek honorowy – prof. Tadeusz Jezierski. Uprawnionych do głosowania członków ZHKP było 29. Ustępującemu zarządowi, działającemu w latach 2017-2021, członkowie zebrania udzielili absolutorium. Następnie odbyły się wybory nowych władz związku. Prezesem ZHKP na kadencję 2021-2025 wybrano ponownie pana Jana Słomianego, prowadzącego hodowlę koników polskich w Zwierzyńcu przy Roztoczańskim Parku Narodowym.

Zarząd ZHKP w kadencji 2021-2025 ukonstytuował się następująco: Marta Siemieniuch (v-ce prezes) – Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN Popielno, Grzegorz Chyłek (sekretarz) – hodowca prywatny, Ireneusz Wasilewski (skarbnik) – hodowca prywatny; członkami zarządu zostały następujące osoby: Zofia Bejnarowicz (hodowca prywatny), Wojciech Ganowicz (emerytowany hodowca SO Sieraków), Roman Kalski (hodowca Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków).

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Zbigniew Jaworski, zastępcą Przewodniczącego Sławomir Walczuk, a członkiem komisji wybrano Agnieszkę Pyc. Zgodnie ze Statutem ZHKP § 21 pkt. 2, reprezentantem w Zarządzie PZHK, jak i delegatem na Walny Zjazd PZHK, jest Prezes Jan Słomiany, a w przypadku jego nieobecności V-ce Prezes Marta Siemieniuch.

Tegoroczny „Weekend z konikiem polskim” w Popielnie był bardzo udany zarówno pod względem hodowlanym, jak i dla funkcjonowania Związku Hodowców Koników Polskich. Wydaje się, że środowisko naszych hodowców i miłośników rasy jest skonsolidowane i stara się wspólnie dążyć do rozwiązywania problemów pojawiających się w hodowli. Można mieć nadzieję, że jest to dobry grunt dla dalszej hodowli koników polskich.