Zebranie zarządu Związku Hodowców Koników Polskich w Warszawie

Zebranie zarządu Związku Hodowców Koników Polskich

W dniu 14 października 2021 r. w siedzibie Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, która jednocześnie jest siedzibą Związku Hodowców Koników Polskich, odbyło się pierwsze, w nowej kadencji, zebranie zarządu ZHKP. W Zebraniu udział wzięli Jan Słomiany, Marta Siemieniuch, Grzegorz Chyłek, Ireneusz Wasilewski, Roman Kalski, Zbigniew Jaworski i Patrycja Wojciechowska (PZHK). Zebranie przebiegło zgodnie z zaproponowanym przez prezesa Jana Słomianego porządkiem. Podczas zebrania omówione zostało Walne Zebranie ZHKP, które odbyło się w Popielnie 4.09.2021 r. Pozytywnie zaskoczyła duża frekwencja (31 członków uprawnionych do głosowania, w sumie w zebraniu wzięło udział ok. 45 osób) i aktywność uczestników.

Duża część zebrania poświęcona została imprezom hodowlanym i promującym koniki, które odbyły się w 2021 r. oraz imprezom, które wstępnie zaplanowane są na 2022 r. W bieżącym roku, mimo starań, nie odbyła się Krajowa Wystawa Koników Polskich Tarpaniada w Sierakowie. Jest to dla hodowców i miłośników rasy impreza o najwyższej randze, na którą chętnie przyjeżdżają osoby z całego kraju. Z tego względu należy traktować Tarpaniadę priorytetowo, ponieważ jest ona również platformą wymiany know-how oraz imprezą silnie konsolidującą konikową społeczność. Mamy ogromną nadzieję, że w 2022 r. SO Sieraków ponownie stanie się gospodarzem Tarpaniady.

Wraz z upływem czasu pojawiają się nowe imprezy (chcielibyśmy, żeby pojawiało się takich imprez coraz więcej i żeby najlepsze z nich na trwałe zagościły w konikowym kalendarium), część z nich ulega pewnym zmianom, niestety niektóre z tych wspaniałych wydarzeń nie będą kontynuowane. W związku z obowiązkiem poddania polowej próbie użytkowości klaczy, które uzyskały licencję hodowlaną po 15 marca 2016 r., przybywa miejsc, w których próby te się odbywają. Poziom przygotowania koni do prób jest bardzo zróżnicowany. Nie wdając się zanadto w szczegóły, można chyba zaproponować hodowcom, którzy starają się o przeprowadzenie prób użytkowości w ich gospodarstwach, żeby zobaczyli w którymś z dużych ośrodków hodowlanych, jak powinny być przygotowane konie do próby, miejsce w którym próba się odbywa oraz sprzęt. Niestety część hodowców uważa próbę użytkowości za przykry obowiązek, a w związku z tym jakość i przygotowanie koni pozostawia wiele do życzenia. Wyniki polowych prób użytkowości zamieszczane są w zakładce „Kalendarz imprez” na naszej stronie internetowej.

Podczas zebrania dyskutowaliśmy również o konieczności wypracowania nowych form współpracy z hodowcami, aby środowisko konikowe stało się bardziej zintegrowane i żebyśmy wspólnie dążyli do osiągnięcia zaplanowanych celów hodowlanych. Martwi nas niewielka aktywność nowych hodowców i brak chęci uczestnictwa w imprezach hodowlanych i promujących rasę. Będziemy starali się zachęcać hodowców do czynnego uczestnictwa w wystawach i innych imprezach, ponieważ jedynie w ten sposób możemy dokonać oceny i porównać materiał hodowlany, którym dysponujemy, a następnie wybrać do hodowli najbardziej wartościowe osobniki. Miłośnicy i hodowcy znają specyfikę rasy, mają również świadomość, że głównym celem hodowli koników jest ochrona różnorodności biologicznej. Należałoby znaleźć narzędzia, które w sposób skuteczny umożliwiłyby wsparcie właśnie hodowców świadomych tego celu. Pamiętajmy o tym, że jakość nie idzie w parze z ilością.

W najbliższych latach będziemy starali się powrócić do tradycji zebrań wyjazdowych dla członków naszego Związku, podczas których będą prowadzone spotkania i seminaria dotyczące różnych aspektów zdrowia i hodowli koników. Jednym z celów obecnego zarządu jest integracja hodowców koników polskich.

 

W imieniu zarządu ZHKP,

Marta Siemieniuch