Wręczenie profesorowi Zbigniewowi Jaworskiemu tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W dniu 18 maja 2022 r. profesor Zbigniew Jaworski odebrał z rąk rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Krzysztofa Kowalczyka, tytuł honorowego profesora lubelskiej uczelni. 

To szczególne wyróżnienie przyznane zostało w podziękowaniu za wieloletnią współpracę naukową i hodowlaną Pana Profesora z Wydziałem Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, zainicjowaną przez prof. Edwarda Sasimowskiego na początku lat 80., nad populacją koników polskich.

W 1986 r. profesor rozpoczął pracę w Zakładzie Doświadczalnym (obecnie Stacji Badawczej) Polskiej Akademii Nauk, w której kierował hodowlą koników polskich do 2016 r. Z tego względu działalność naukowo-badawcza i hodowlana prof. Jaworskiego związana jest przede wszystkim z konikami polskimi. Profesor jest jednym z trzech założycieli Sekcji Hodowców Koników Polskich, która powstała w 1998 r. przy Polskim Związku Hodowców Koni, a w roku 2009 została przekształcona w rolniczy związek branżowy. Profesor pełnił przez 19 lat funkcję prezesa Związku Hodowców Koników Polskich.

Zarząd ZHKP składa profesorowi Zbigniewowi Jaworskiemu gratulacje oraz życzy dalszych sukcesów, pomyślności, sił i ochoty do nieustającego wspierania działań hodowlanych i związkowych. 

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Autorce, pani Alicji Jaroszewskiej.