Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie

Stacja Badawcza IRZiBŻ PAN w Popielnie zaprasza na Weekend z Konikiem Polskim w dniach 19-20 sierpnia 2022 r.

19.08. w godzinach porannych odbędzie się polowa zaprzęgowa i wierzchowa próba użytkowości, w godzinach popołudniowych wpis młodych ogierów do Księgi stadnej. 

20.08. zapraszamy na czempionat źrebiąt pod matkami. Zapisy koni do czempionatu przyjmuje Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie.

Informacje dotyczące imprezy oraz zapisy koni do prób dzielności i licencji – Marta Siemieniuch, Stacja Badawcza Popielno.

Zapraszamy!