Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie już za nami!

W dniach 19-20 września 2022 r. w Popielnie odbyła się impreza hodowlana „Weekend z konikiem polskim”, podczas której przeprowadzono polową próbę użytkowości, wpis młodych koni do księgi stadnej oraz czempionat źrebiąt pod matkami.

19 września odbyła się polowa próba użytkowości dla koni rasy konik polski. Dwie spośród 7 zgłoszonych klaczy zdawały próbę zaprzęgową, pozostałe 5 klaczy – próbę wierzchową.

Najlepiej w próbie zaprzęgowej wypadła WIECHLINA (Nadar – Wiola/Nort), hod. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, wł. Stacja Badawcza IRZiBŻ Popielno – ocena bdb
Natomiast próbę wierzchową najlepiej zaliczyły:
1) NELA (Nadolny – Nadzieja/Tryton), hod. Jan Ochlachowski, wł. Janina Ochlachowska – ocena bdb
2) NIMFA M (Pancho – Narka M/Nokiopi M), hod. Sławomir Niedbalski, wł. Dawid Stachelek – ocena bdb
3) NIWA M (Pancho – Nirwana/Drzewiak), hod. i wł. Sławomir Niedbalski – ocena bdb

Następnie, komisja w składzie: dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni, Adam Domżała, dyrektor Okręgowego Związku Hodowców Koni w Białymstoku, Marek Niewiński oraz przewodniczący Komisji Księgi Stadnej Koników Polskich, Jan Słomiany, oceniła młode konie pod kątem uzyskania wpisu do ksiąg stadnych. Dwuletni ogier KREŚLARZ IZERY (Grzywacz Izery – Kreskówka Izery/Newton), hod. Joanna i Grzegorz Chyłek, wł. Stacja Badawcza Popielno, uzyskał 80 punktów bonitacyjnych. Trzy klacze przedstawione do licencji uzyskały po 78 pkt. bonitacyjnych: DAWKA P (Brego – Dafne P/Olwin), hod. i wl. Stacja Badawcza Popielno; WIECHLINA (Nadar – Wiola/Nort), hod. PTOP, wł. Stacja Badawcza Popielno; NIWA M (Pancho – Nirwana), hod. i wł. Sławomir Niedbalski.  Ogier TOJAD P (Brego – Tywonia/Homer), hod. i wł. SB Popielno, uzyskał 82 pkt. bonitacyjne podczas weryfikacji. Natomiast popielniańska Gwiazdnica P (Brego – Gaja P/Dorato P), uzyskała ponownie 80 pkt. bonitacyjnych.

W dniu 20 września odbyło się już raz drugi w Popielnie, premiowanie źrebiąt rasy konik polski. W katalogu umieszczonych zostało 14 źrebiąt, 10 hodowli popielniańskiej oraz 4 źrebaki należące do hodowców terenowych. Komisja w składzie: Jan Słomiany, Adam Domżała i Kamila Bejnar, inspektor Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie, przyznała tytuł czempiona klaczce LEGENDA M (Burgund P – Lotka M/Nokiopi M), hod. i wł. Sławomir Niedbalski.

Tytuł vice-czempiona przypadł klaczce BABA JAGA P (Opos P – Betula P/Tacyt), hodowli popielniańskiej.

III miejsce przypadło klaczy KATHANA M (Burgund P – Kraina M/Napalm) wyhodowanej również przez Sławomira Niedbalskiego.

Komisja oceniała następujące elementy: typ, pokrój, zdrowie, ruch (stęp i kłus łącznie). Maksymalna ocena to 20 punktów. Wszystkie trzy klacze Komisja oceniła na 18 punktów. Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie ufundował puchary dla hodowców trzech najlepszych źrebiąt.