Relacja z XXI Krajowego Czempionatu Koni Rasy Konik Polski – Tarpaniada 2022

W ostatni weekend sierpnia, w dniach 26-27.08.2022 r., w Stadzie Ogierów w Sierakowie, należącym do Przedsiębiorstwa Rolno-Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o. odbył się XXI Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski – Tarpaniada 2022. Podczas XXI Tarpaniady odbył się czempionat młodzieżowy klaczy i ogierów rocznych i dwuletnich, czempionat klaczy i ogierów starszych, licencja młodych ogierów, próby dzielności oraz seminarium naukowe. Dodatkowo w tym roku przeprowadzony został również egzamin na uprawnienia z wpisu koników polskich do księgi stadnej dla pracowników okręgowych związków hodowców koni. Patronat honorowy nad XXI Tarpaniadą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wicepremier Pan Henryk Kowalczyk.

Komisja Sędziowska w składzie: Zbigniew Jaworski – przewodniczący, Jarosław Szymoniak (Dyrektor Związku Hodowców Koni Wielkopolskich), Marek Żuławski (członek Komisji Księgi Stadnej Kkn) uznała 8 z przedstawionych do licencji 11 ogierów (8 ogierów 3-letnich, trzy 2-letnie). Licencję uzyskały dwa ogiery 2-letnie: GREKOS D (Poprad – Greta/Komes) hod. i wł. SK w Dobrzyniewie, ciemnomyszaty HANNYS (Lotnik P – Huzka/Nap), hod. Joanna Harkot, wł. Mateusz Dąbek. Natomiast z grupy ogierów 3-letnich, wpis do Księgi Stadnej Kkn uzyskały następujące ogiery: PIONIER SO (Jawor SO – Ponsza/Nest), hod. i wł. SO w Sierakowie, PR-H „Gałopol”; KAJAK (Hurkot – Konara/Maniak), hod. Karol Mazik i wł. Marek Winiecki; KLON K (Mod – Karta/Knop), hod. i wł. PHR Tulce, SK Kobylniki; OSTOWNIK ((P-Milan – Ostoja/Hawer), hod. i wł. Jarosław Ławrowski; HUZAR-B (Maneż – Ho-Ho/Metan), hod. Michał Matuszak i wł. Marcin Stolarczyk oraz ciemnomyszaty WOLAN SO (Lotnik P – Wineta/Horst), hod. i wł. SO w Sierakowie, PR-H „Gałopol”. Pionier SO i Grekos D uzyskały najwyższą liczbę punktów bonitacyjnych (81 pkt.).

W godzinach popołudniowych odbyła się polowa próba użytkowości. Tegoroczna próba dzielności w Sierakowie została rozegrana w wariancie dystansowym, a nie jak dotychczas, czasowym. W tym roku do próby wierzchowej przystąpiło 9, natomiast do próby zaprzęgowej 5 koni. Tylko jeden z koni został wycofany podczas próby, z powodu niedostatecznego przygotowania. Cztery z 13 koni uzyskały ocenę wybitną, a trzy z tych 4 koni zdawały próbę zaprzęgową. Ogier Wolan SO zdobył najwyższą liczbę punktów podczas próby (38 pkt.) i tym samym ocenę wybitną. Po 37 punktów i lokatę II-III ex aequo uzyskały dwa konie, Nieszpułka K i Wigor SO, które, podobnie jak Wolan SO, zdawały próbę zaprzęgową. Również ocenę wybitną (36 pkt.) i lokatę IV uzyskała Polisa SO podczas próby wierzchowej.

XXI Krajowy Czempionat Koni Rasy Konik Polski rozegrano w następujących klasach: ogiery uznane, klacze 3-letnie i starsze wpisane lub posiadające prawo wpisu do księgi oraz młodzieży (ogierki 2 i 1-roczne oraz klaczki 2 i 1-roczne). Komisja Sędziowska w składzie Zbigniew Jaworski – przewodniczący, Jarosław Szymoniak (Dyrektor Związku Hodowców Koni Wielkopolskich) i Marek Żuławski (członek Komisji Księgi Stadnej Kkn) oceniała konie na płycie pod dębami. W pierwszej kolejności do oceny przystąpiło pięć klaczy rocznych. Trzy z pięciu ocenianych klaczy zostały wyhodowane i są własnością SO Sieraków: PONETA SO (Janosik SO – Ponsza/Nest), JAGIENKA SO (Tasak – Jaga SO/Poprad) i PINKA SO (Tasak – Pinia SO/Wilec), kolejne dwie: HERSA D (Jarez P – Halsa/Mantel) i TERMINA D (Jarez P – Terlica/Komes) to klacze z SK w Dobrzyniewie. Największe uznanie komisji zdobyła Pinka SO uzyskując 42,31 punkty, która dobrze pokazała się zarówno w stępie, jak i kłusie. Termina D, która uzyskała 41,94 punkty, gorzej wypadła w kłusie, chociaż komisja wyżej oceniła typ i pokrój tej klaczy w porównaniu do Pinki SO. Odrobinę gorzej oceniona została dobrzyniewska Hersa D (41,9 pkt.), której przypadła III lokata. Komisja przyznała nieco niższe noty za typ i pokrój Hersie D w porównaniu do Terminy D, natomiast uzyskała wyższe noty za kłus.

Stawka 11 klaczy 2-letnich była bardzo wyrównana. Komisja sędziowska podczas oceny płytowej przyznała największą liczbę punktów dobrzyniewskiej klaczy HENARA D (Nap – Herbia/Nisz) (43,65 pkt.).

Klacz otrzymała najwyższe noty za pokrój oraz kondycję, pielęgnację i przygotowanie do wystawy. Nieco słabiej sędziowie ocenili klacz hodowli popielniańskiej, JUNĘ P (Opos P – Jeżynka/Syriusz) (42,65 pkt.), która gorzej wypadła w kłusie i otrzymała niższe noty za kondycję, pielęgnację i przygotowanie do wystawy, jednak uzyskała więcej punktów za typ. Trzecie miejsce wśród klaczy dwuletnich uzyskała roztoczańska HIMENA (Lotnik P – Himerka/Namorzyniec) (42,15 pkt.). 

Spośród dwóch klaczy rocznych oraz dwóch klaczy dwuletnich, które uzyskały najwięcej punktów w swoich klasach, a były to: Pinka SO, Termina D, Henara D i Juna P, Komisja wybrała czempionkę i wiceczempionkę. Obserwując klacze w ruchu, komisja oceniła, że tegoroczna stawka klaczy dwuletnich jest lepsza, niż klaczy rocznych, dlatego tytuł czempionki klaczy XXI wystawy krajowej (w klasie młodzieży) przypadł dwuletniej dobrzyniewskiej Henarze D, natomiast tytuł wiceczempionki dwuletniej popielniańskiej Junie P.

Stawka ogierów rocznych reprezentowana była w tym roku przez 4 konie: sierakowskiego POLKA SO Lewin Izery – Polcia SO/Poprad) i JANKESA SO (Lewin Izery – Jagoda SO/Wilec); dobrzyniewskiego GLIMORA D (Poprad – Greta/Komes) oraz NORBISA (Orbis – Naturalna I-N/Nabucco) hod. Agnieszka Mazurkiewicz i wł. Szyling Agnieszka. Najwięcej punktów (41,66) uzyskał og. Glimor D, uzyskując najwyższe noty za typ i pokrój, ale niższe za stęp i kłus. Polek SO, który uplasował się na II lokacie, uzyskał 39,82 punktów. Trzecie miejsce przypadło Jankesowi SO (38,48 pkt.), a czwarte Norbisowi (38,32 pkt.).

Spośród ogierów 2-letnich najwyżej oceniony został og. GREKOS D (Poprad – Greta/Komes), hod. i wł. SK Dobrzyniewo (42,49 pkt.). Koń ten uzyskał najwyższe noty za pokrój i kłus wśród stawki czterech ogierów 2-letnich. Drugi w kolejności ogier NAPLOT (Lotnik P – Napa/Homer ex Kolczak), hod. i wł. Roztoczański Park Narodowy, uzyskał 41,66 punktów, nieznacznie ustępując poprzednikowi pod względem typu i ruchu. Trzecie miejsce i 41,48 punktów przypadło ciemnomyszatemu HANNYSOWI (Lotnik P – Huzka/Nap), hod. Joanna Harkot, wł. Mateusz Dąbek, który zaprezentował gorszy kłus w porównaniu do poprzedników. Czwarte miejsce i 39,49 punktów uzyskał JAWIN SO (Tasak – Jawa/Jermak), hod. SO Sieraków, wł. Mateusz Dąbek.

Czempionem XXI Tarpaniady został dwuletni Grekos D, wiceczempionem roczny Glimor D, obydwa ogiery hodowli SK Dobrzyniewo. Miejsce III przypadło sierakowskiemu Polkowi SO, natomiast IV roztoczańskiemu Naplotowi.

W grupie klaczy starszych pokazano po dwie klacze 3- i 5-letnie oraz po jednej klaczy 4- i 7-letniej. Komisja najwyżej oceniła trzyletnią DAGLEZJĘ K (Lewin Izery – Drwęca/Kneź), hod. i wł. PHR Tulce, SK Kobylniki (42,99 pkt.). Daglezja K uzyskała najwyższe noty za typ oraz kondycję, pielęgnację i przygotowanie do wystawy. Druga w kolejności WIKA SO (Nigr – Wineta/Horst), hod. i wł. SO Sieraków, uzyskała nieco niższe noty za pokrój, natomiast komisja wyżej oceniła kłus Wiki SO w porównaniu do poprzedniczki. Łącznie klacz uzyskała 41,48 punktów. Na III lokacie uplasowała się ciemnomyszata KALIMA (Poprad – Klapa/Metys), hod. i wł. SK w Dobrzyniewie (41,31 pkt.). WIERZBA K (Mod – Wiara/Jermak), ze SK Kobylniki uzyskała 40,49 punktów; klacz NASTĘPNA (Limit – Narnia/Niepart), hod. Elżbieta Ossowska, wł. Agnieszka Szyling, uzyskała 40,16 punktów, natomiast OSTOJA BS (Grant – Ozdoba/Newton), hod. i wł. Beata Szymańska otrzymała łącznie 39,98 punktów.

W grupie ogierów starszych pokazano 6 koni, cztery 3-latki,  5-latka i 8-latka. Najwyższą ocenę uzyskał 3-letni ogier Pionier SO (42,99 pkt.), hod. i wł. SO Sieraków. Ogier Pionier SO uzyskał bardzo wysokie oceny za typ, kondycję, pielęgnację i przygotowanie do wystawy, również wysoko został oceniony pokrój i kłus tego konia, natomiast słabiej zaprezentował się w stępie. Nieco niższą ocenę uzyskał PAKO (Jar – P-Malwina/Hebel), hod. SK Sieraków, wł. Roztoczański Park Narodowy (42,49 pkt.), uzyskując odrobinę gorsze oceny za typ, równie wysokie za zdrowie, kondycje i przygotowanie do wystawy, niższe za pokrój i stęp, ale nieco wyższe za kłus w porównaniu do zdobywcy I lokaty. III miejsce i 41,82 punkty uzyskał ciemnomyszaty sierakowski 3-letni ogier WOLAN SO (Lotnik P – Wineta/Horst), który uzyskał nieco niższe noty za typ i pokrój od poprzedników, ale zaprezentował całkiem niezły stęp i kłus. Pozostałe oceniane konie: ciemnomyszaty Wigor SO (Nigr – Wiga/Jermak), hod. i wł. SO Sieraków, otrzymał 41,5 punktów; KLON K (Mod – Karta/Knop), hod. i wł. SK Kobylniki został oceniony przez Komisję na 40,65 punktów, a HUZAR_B (Maneż – Ho-Ho/Metan), hod. Michał Matuszyk, wł. Marcin Stolarczyk na 39,82 punktów. Ostatnia trójka reprezentowała dobry typ i pokrój, ale została gorzej oceniona w ruchu. Wigor SO zaprezentował całkiem dobry stęp, ale gorszy kłus, Klon K został gorzej oceniony zarówno w stępie, jak i kłusie, natomiast Huzar-B zaprezentował jeszcze słabszy stęp.

Dwuletnia Henara D, hod. i wł. SK Dobrzyniewo została „Najlepszym Koniem Wystawy”, a SK Dobrzyniewo otrzymało nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni dla właściciela „Najlepszego Konia XXI Tarpaniady”.

Gratulujemy właścicielom najlepszych koni i dziękujemy wystawcom za przybycie na XXI Tarpaniadę!

Fotografie autorstwa Patrycji Wojciechowskiej.