Polowa próba użytkowości w Stajni Stary Jasiniec już za nami!

15 września w Stajni Stary Jasiniec Iwony i Bartosza Michałków, na terenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Bydgoszczy, odbyła się polowa wierzchowa próba dzielności dla koników polskich.

Ze zgłoszonych 17 koników, na próbę stawiło się 15. Komisja sędziowska w składzie: Marta Siemieniuch i Marek Żuławski rozpoczęła ocenę koników o godzinie 10. Pogoda sprzyjała zarówno jeźdźcom, jak i koniom. Z 15 klaczy, które przystąpiły do próby, 4 uzyskały ocenę bardzo dobrą, 5 ocenę dobrą i 5 ocenę dostateczną. Jedna z klaczy została zdyskwalifikowana z powodu niedostatecznego przygotowania do próby. I lokatę otrzymała klacz GALBOA (Porad-Galena), hod. SK Dobrzyniewo Sp. z o. o., wł. Towarzystwo Przyrodnicze Alauda, lokatę II przyznano klaczy PRACZKA (Dudek P-Polka), hod. Piotr Kotas, wł. Edmund Górnowicz, a III klaczy OLSA (Dudek P-Oda), hod. Piotr Kotas, wł. Edmund Górniewicz. Ponieważ wszystkie trzy klacze uzyskały po 34 punkty, komisja przyznała lokaty biorąc pod uwagę wskaźniki fizjologiczne i przygotowanie koni do próby.

Również ocenę bardzo dobrą (32 pkt.) otrzymała klacz NATURA (Mozart – Nogata), hod. Błażej Ciechorski, wł. Andrzej Robaczewski. Dziękujemy doktor Ewie Burdzy za obsługę weterynaryjną próby, a Tomkowi Makowskiemu za relację fotograficzną.

Zachęcamy właścicieli koników, które będą zdawać próbę użytkowości do wcześniejszego zapoznania się z wymogami próby, zawartymi w programie hodowlanym, w celu właściwego przygotowania swoich wierzchowców. 

Dziękujemy Gospodarzom, Iwonie i Bartkowi Michałkom, za świetną organizację próby, udostępnienie swojej stajni i przygotowanie miejsca próby, gościnność i serdeczną atmosferę!