Podpisano umowę pomiędzy Instytutem Zootechniki-PIB a ZHKP

Zarząd ZHKP informuje, że 15.12.2022 r. została podpisana kolejna umowa pomiędzy Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie a Związkiem Hodowców Koników Polskich na wykonanie kolejnej części specjalistycznej aplikacji do wyboru oraz pozyskania danych w celu monitoringu wartości użytkowej i hodowlanej koników polskich.

W ramach podpisanej umowy zobowiązaliśmy się do opracowania materiałów i przygotowania publikacji monitorującej wartość użytkową i hodowlaną koników polskich na podstawie polowych prób użytkowości przeprowadzonych w roku 2022.

Związek Hodowców Koników Polskich za zrealizowanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 32.500 zł brutto, które zasili nasz budżet.