Wizyta w rezerwacie przyrody „Beka”

Na początku grudnia wizytowałam stado koników polskich wypasane w rezerwacie przyrody Beka i nadzorowane przez Pomorskie Biuro Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Kierownikiem rezerwatu Beka jest dr Mariusz Miotke, którego miałam okazję poznać wcześniej, podczas spotkania w Popielnie. „Sprawami końskimi” zajmują się również Bogumiła Błaszkowska i Małgorzata Mizgalska oraz pracownik terenowy rezerwatu Tadeusz Wrese. Rezerwat przyrody Beka położony jest w północnej części województwa pomorskiego, w gminach Puck i Kosakowo oraz na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej.

Na terenie rezerwatu, słone wody morskie przenikają w głąb lądu, kształtując specyficzne nadmorskie łąki słonolubne. Celem wypasu ekstensywnego zwierząt kopytnych w rezerwacie, jak również koszenia trzcinowisk, jest przywrócenie użytkowania rolniczego łąk i słonaw, które pozwala stabilizować siedliska i odtwarzać odpowiednie warunki do lęgów ptaków siewkowych.

Pomorskie Biuro OTOP prowadzi działania w oparciu o fundusze własne, jak również dofinansowania zewnętrzne. W br. biuro uzyskało dotację dla zadania pn. Utrzymanie przyrodniczych efektów działań ochronnych realizowanych przez OTOP w rezerwacie przyrody „Beka”. Jednym z działań w tym projekcie jest kontynuacja ekstensywnego wypasu na słonawach z wykorzystaniem stada koników polskich, rozwój stada oraz zapewnienie mu dogodnych warunków w okresie zimowym. Drugi projekt „Edukacja przyrodnicza dla rezerwatu „Beka” ma na celu rozwój i wsparcie terenowych wolontariuszy-edukatorów i prowadzenie działań edukacyjnych.

Obecnie stado koników polskich w Bece liczy 25 osobników, w tym 14 klaczy i 11 wałachów. Klacze reprezentują linie genetyczne klaczy Tygryska, Liliputka I i Tarpanka I. Wiosną w rezerwacie Beka można spodziewać się przychówka za sprawą ogiera Klangor, reprezentującego ród og. Chochlik, wydzierżawionego na sezon rozrodczy z Towarzystwa Przyrodniczego Alauda. Zwiększenie liczebności stada jest pożądane z uwagi na plany poszerzenia terenu wypasu o Karsiborską Kępę. Koniki są w świetnej kondycji, przygotowane na zimowy sezon.

Kierownikowi i pracownikom życzymy wielu sukcesów hodowlanych!