Zebranie Zarządu ZHKP i Komisji Księgi Stadnej

Pierwsze w tym roku zebranie Zarządu ZHKP oraz Komisji Księgi Stadnej Kn odbyło się 9 marca w siedzibie PZHK w Warszawie. Tradycyjnie, podczas  pierwszego spotkania w danym roku kalendarzowym, Komisja Rewizyjna  zapoznaje się ze sprawozdaniem finansowym ZHKP z działalności związku w poprzednim roku. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego. Następnie podjęto uchwałę zatwierdzającą bilans przychodów i rozchodów Związku za rok 2022. 

Zarząd oraz Komisja Księgi Stadnej zatwierdziły regulamin przeprowadzania polowych prób użytkowości dla koni rasy konik polski, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2023 r. Konieczność uszczegółowienia zasad przeprowadzania prób użytkowości, głównie w kontekście przygotowania konia, dopasowania uprzęży i stosowania właściwych pomocy wynika stąd, że systematycznie wzrasta liczba koni poddawanych próbom użytkowości. Konie niejednokrotnie przygotowywane są przez osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z konikami, bądź nie posiadające jeszcze doświadczenia w przygotowaniu koni do prób, co sprawia że konie nie zawsze są właściwie przygotowane i prezentowane. W celu ujednolicenia zasad i wymagań, przygotowaliśmy niniejszy Regulamin przeprowadzania zasadniczej próby użytkowości, mając nadzieję, że pomoże on w prawidłowym przygotowaniu koni do prób. Podczas prób zaprzęgowych, częściej niż w przypadku prób wierzchowych, obserwujemy również pewne niedociągnięcia w przygotowaniu i prezentacji koni. Chcąc wyjść na przeciw potrzebom hodowców, Zarząd zaaprobował pomysł szkolenia zaprzęgowego, które przeprowadzone zostanie w dniach 17-18 kwietnia br. w Popielnie i skierowane będzie głównie dla hodowców z rejonu Polski północno-wschodniej. Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdą się w kolejnym poście. 

Podczas spotkania zaakceptowane zostały terminy polowych prób użytkowości na 2023 rok, zaproponowane przez związki okręgowe i hodowców. Szczegółowy kalendarz imprez na 2023 r. podany zostanie w zakładce Kalendarz imprez. Szczególnie gorąco zapraszamy użytkowników i miłośników koników polskich do uczestnictwa we Wszechstronnym Konkursie Konika Polskiego, rozgrywanym według regulaminu alternatywnej próby dzielności, który odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia br. w gospodarstwie państwa Niedbalskich w miejscowości Wojnowo-Majdan. 

Komisja KS nadała przydomek hodowlany „BB” koniom pochodzącym z hodowli rezerwatowej należącej do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jednocześnie przypominamy, że przydomki hodowlane nadaje Komisja Księgi Stadnej Kn.

W 2023 r. Związek Hodowców Koników Polskich obchodzić będzie 25 rocznicę powstania. 26 października 1998 r. z inicjatywy Stanisława Łukomskiego, Tadeusza Jezierskiego i Zbigniewa Jaworskiego powołano Sekcję Hodowców Koników Polskich, która 17 października 2008 r. przekształcona została w związek rasowy. Mamy nadzieję, że uroczyste spotkanie związane z rocznicą powstania ZHKP zostanie zorganizowane podczas tegorocznej Wystawy Krajowej Koników Polskich Tarpaniada w Sierakowie Wlkp.