Wyniki polowych prób użytkowości w 2023 r.

W 2023 r. pracownicy okręgowych związków hodowców koni wraz z przedstawicielami komisji Księgi Stadnej Kn przeprowadzili 23 polowe zaprzęgowe i wierzchowe próby użytkowości. W 2023 r. do zasadniczej próby użytkowości przystąpiło łącznie 246 koników. 219 koni zaliczyło próbę na minimum 21 punktów, 27 koni nie zaliczyło próby (uzyskały mniejszą liczbę punktów niż 21, były zdyskwalifikowane lub jeździec  zrezygnował z kontynuowania próby). Do prób przystąpiło 229 klaczy i 17 ogierów. Próbę zaprzęgową zdawały 74 konie (66 klaczy i 8 ogierów), natomiast do próby wierzchowej przystąpiły 172 konie (163 klacze i 9 ogierów). Ocenę wybitną uzyskało 19 koni, bardzo dobrą 89 koni, dobrą 66 koni, dostateczną 45 koni. Wyniki z poszczególnych prób znajdują się w zakładce Kalendarz imprez.