Nauka

The examination of biophysical parameters of the skin in Polish Konik horses

Cekiera A., Popiel J., Siemieniuch M., Jaworski Z., Słowikowska M., Siwińska N., Żak A., Niedźwiedź A.

PLoS One. 2021 Jun 21;16(6):e0250329. doi: 10.1371/journal.pone.0250329

Some Genetic and Environmental Effects on Equine Asthma in Polish Konik Horses

Alicja Borowska, Daria Wolska, Artur Niedzwiedz, Hieronim Borowicz, Zbigniew Jaworski, Marta Siemieniuch, Tomasz Szwaczkowski

Animals 2021, 11, 2285. doi: 10.3390/ani11082285