Konikowe wieści

Sezon odłowów źrebiąt w rezerwacie w Popielnie rozpoczęty!

W grudniu rozpoczęliśmy w rezerwacie popielniańskim coroczne odłowy źrebiąt urodzonych w 2019 r.


Polowe próby użytkowości w Chodźkach

Dnia 13.12.2019 r. w piątek odbyła się trzynasta polowa próba użytkowości dla koników polskich w gospodarstwie p. Krzysztofa Chmielewskiego w Chodźkach.


Koniki polskie w potrzebie. Spłonęło siano!

Udostępniamy wpis Roberta Dejtrowskiego z woj. mazowieckiego, któremu w październiku spłonęło całe siano, przeznaczone dla stada koników. W imieniu p. Dejtrowskich, prosimy o pomoc oraz dziękujemy za dotychczas okazane wsparcie.


16.11.2019 r. – Walne zebranie sprawozdawcze członków Związku Hodowców Koników Polskich

W dniu 16.11.2019 r. w Warszawie odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków Związku Hodowców Koników Polskich. Zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zachęcamy do zapoznania się z protokołem zebrania. Pozostaje mieć nadzieję, że do naszego grona będą dołączać się kolejni hodowcy, którzy chcieliby współdecydować w istotnych dla rasy kwestiach.


Przegląd hodowlany koników polskich w Roztoczańskim Parku Narodowym

W dniu 25.10.2019 r. w Roztoczańskim Parku Narodowym odbył się przegląd hodowlany koników polskich.


Wierzchowe próby użytkowości w Stankowicach

W dniu 19.10.2019 Dolnośląski Związek Hodowców Koni przeprowadził wierzchową próbę dzielności dla koników polskich w Stankowicach. W próbie uczestniczyło 9 koników.