Konikowe wieści

Licencja młodych ogierów i polowe próby użytkowości dla koników polskich w Sierakowie

Próby dzielności i licencja młodych ogierów odbędzie się w Sierakowie w dniu 28 sierpnia 2020 r.


Próby użytkowości dla koni rasy konik polski oraz licencje młodych klaczy i ogierów

Zarząd ZHKP informuje, że w 2020 r., mimo ograniczeń spowodowanych pandemią, licencje młodych klaczy i ogierów oraz polowe próby użytkowości dla koni rasy konik polski odbędą się w planowanym terminie.


Rajdy konne po Pogórzu Izerskim

Stadnina Izery, znanych z gościnności Joasi i Grzegorza Chyłków, zaprasza miłośników koników polskich do aktywnego spędzania czasu w siodle. Joasia i Grzegorz organizują rajdy po Pogórzu Izerskim dla jeźdźców o różnym stopniu wyszkolenia.


Zakończenie odłowów w rezerwacie w Popielnie

W ostatni dzień 2019 r. odłowiliśmy źrebięta z ostatniego, trzeciego tabunu w rezerwacie popielniańskim. Mimo niesprzyjającej odłowom pogody udało nam się sprawnie przeprowadzić niezbędne czynności, przy dużej pomocy współpracujących z nami studentów.


Życzenia od Prezesa Związku Hodowców Koników Polskich i Przewodniczącego Komisji KS

Szanowni hodowcy, miłośnicy i przyjaciele koników polskich…


Sezon odłowów źrebiąt w rezerwacie w Popielnie rozpoczęty!

W grudniu rozpoczęliśmy w rezerwacie popielniańskim coroczne odłowy źrebiąt urodzonych w 2019 r.