Konikowe wieści

Posiedzenie KKS i Zarządu ZHKP

10 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu ZHKP i KKS w SO Sieraków. Omówione zostały ważne dla hodowców, aktualne kwestie hodowlano-organizacyjne.


Boże Narodzenie 2021 r.

Życzenia na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok 2022


Umowa pomiędzy Instytutem Zootechniki-PIB a ZHKP

Instytut Zootechniki – PIB zawarł umowę z ZHKP na wykonanie specjalistycznej aplikacji do wyboru oraz pozyskania danych w celu monitoringu wartości użytkowej i hodowlanej koników polskich.


„Dlaczego konik nie lubi stajni?”

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu, który został wyemitowany przez wrocławską TVP pt.: Dlaczego konik nie lubi stajni?


Wyniki polowych prób użytkowości w 2021 r.

Zakończyliśmy polowe próby dzielności w 2021 r. Do próby polowej przystąpiło 157 koników, w tym 149 klaczy i 8 ogierów. Próby odbyły się w 14 lokalizacjach na terenie całego kraju.


Konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zarząd ZHKP zajął stanowisko w ramach konsultacji prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.